Lian Vinduer

Våre produkter leveres med kjerneved i ytre lameller, ferdig overflatebehandlet iht NCS-fargekodesystem.

Alle våre produkter tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet, energi og miljø.

 

Værbestandige vinduer

Aluminiumskledning utvendig leveres ferdig lakkert i RAL-farge eller eloksert.

 

 

Glass

 

• Toveissvingende

• Innadslående

• Kun en vrider

• Justerbare beslag

• Beslag skjult i falsen

• Solid beslag, rammevekt

   inntil 130 kg

• Laminert tre, ytre lameller

   i kjerneved

• 10 mm eller 13 mm notspor

   for utforing/gipssmyg

• Forboring for festeskruer

• Kan tilfredsstille U-

   verdikrav til Passivhus.

• Lyddemping, se egen fane

• Brannklassifisering, se

   egen fane.

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten

   aluminiumskledning

 

Lian Systemvindu  Alle funksjoner med Én vrider

 

Vinduets funksjon

Lian Systemvindu er et toveissvingende innadslående vindu.
Det åpner seg innover i rommet enten det åpnes i bunnhengslet
luftestilling eller sidehengslet vaskestilling.

 

Beslag

Beslaget er justerbart i alle retninger, slik at eventuelle ytre forandringer i bygget kan etterjusteres på vinduet.
Vinduet kan også leveres kun bunnhengslet, kun topphengslet eller kun sidehengslet. Vinduet betjenes selvfølgelig med en vrider som standard.

 

Forboring

Forboret med 14/6 mm som standard, men kan også leveres med 14 mm for Adjufix-hylser.  Fabrikkmonterte Adjufix-hylser kan avtales.

 

Notspor

Våre produkter leveres med 10mm notspor som standard, 13mm kan leveres, men må da spesielt beskrives av kunde.

 

Glass

Glass leveres etter kundens ønske med hensyn til sikkerhet isolasjonsverdier, sol-/varme reduserende, lydkrav og brannkrav.
Se egen fane for Lian Lydvindu og Lian Brannvindu.
FG-godkjent metode for glassmontering.

 

• Toppsving

   Maks høyde M16,

   maks vekt 65 kg

• Laminert tre, ytre lameller

   i kjerneved

• 10 mm eller 13 mm notspor

   for utforing/gipssmyg

• Forboring for festeskruer

• Kan tilfredsstille U-

   verdikrav til Passivhus.

• Lyddemping, se egen fane

• Brannklassifisering, se

   egen fane.

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten

   aluminiumskledning

 

Lian Utadslående vinduer

 

Vinduets funksjon

Lian utadslående, toppsving er et glidehengslet vendbart vindu.

 

Beslag

Lian toppsving er et horisontalt glidehengslet utadslående vindu. Rammen vendes 180° for vask og beslaget går da i lås og holder rammen på plass i denne stillingen. Vinduet har espagnolettlukking med en vrider. Toppsving har barnesikring som standard, og denne gir ca 80 mm åpning i underkant av vinduet.

 

Forboring

Forboret med 14/6 mm som standard, men kan også leveres med 14 mm for Adjufix-hylser.  Fabrikkmonterte Adjufix-hylser kan avtales.

 

Notspor

Våre produkter leveres med 10mm notspor som standard. 13mm kan leveres, men må da spesielt beskrives av kunde.

 

Glass

Glass leveres etter kundens ønske med hensyn til sikkerhet isolasjonsverdier, sol-/varme reduserende, lydkrav og brannkrav.

Se egen fane for Lian Lydvindu og Lian Brannvindu.

 

Lian Fastvindu

 

Vinduets funksjon

Lian Systemvindu med fast innlistet glass.

Kan leveres som hjørnevindu med limt glasshjørne.

 

Forboring

Forboret med 14/6 mm som standard, men kan også leveres med 14 mm for Adjufix-hylser.  Fabrikkmonterte Adjufix-hylser kan avtales.

 

Notspor

Våre produkter leveres med 10mm notspor som standard. 13mm kan leveres, men må da spesielt beskrives av kunde.

 

Glass

Glass leveres etter kundens ønske med hensyn til sikkerhet isolasjonsverdier, sol-/varme reduserende, lydkrav og brannkrav.
Se egen fane for Lian Lydvindu og Lian Brannvindu.
FG-godkjent metode for glassmontering.

 

• Fast innlistet glass

• Kan leveres som

   hjørnevindu med limt

   glasshjørne

• Laminert tre, ytre lameller

   i kjerneved

• 10 mm eller 13 mm notspor

   for utforing/gipssmyg

• Forboring for festeskruer

• Kan tilfredsstille

   U-verdikrav til Passivhus.

• Lyddemping, se egen fane

• Brannklassifisering,

   se egen fane.

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten

   aluminiumskledning

• Lian Systemvindu og Lian
   Fastvindu klassifisert B30

• Lian Fastvindu
   klassifisert B60

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten
   aluminiumskledning

 

Lian Brannprodukter

 

Sertifisering

Våre brannprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon og sertifisering foreligger fra NEMKO.

 

Brannklasser

Lian Systemvindu B30

Lian Fastvindu B60

Lian Systemvindu B30

Lian Vindusdør B30

Lian innvendig glassfelt B30 og B60

 

 

Lian Brannstopp

 

Funksjon

Lian Brannstopp gir deg luftemulighet, samtidig som man ivaretar kravet til brannsikring.
I tillegg har produktet lyddemping 45 dB.
Lian Brannstopp er spesielt godt egnet til bruk i vegg mellom boenhet og svalgang, hvor det er krav til brannskjerming av rømningsvei på svalgang.

 

Sertifisering

Våre brannprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon og sertifisering foreligger fra NEMKO.

 

Brannklasser

Lian Brannstoppvindu EI30 og EI60.

 

• Lian Brannstopp
   klassifisert EI30 og EI60

• Lyddemping 45 dB

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten
   aluminiumskledning

 

Lian Lydvindu

 

Sertifisering

Våre lydprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon  iht. gjeldene standarder.

Vi har et bredt spekter av lydklasser både med 2- og 3-lags glass.

 

Lydklasser

Fra 28 dB Rw+Ctr til 42dB Rw+Ctr (trafikkstøyreduksjon).

Høyere lydklasser kan oppnås, men da med doble vinduskonstruksjoner.

 

• Lyddemping fra 28 dB
   Rw+Ctr til 42dB Rw+Ctr.

• CE-merket

• NDVK godkjent

• Med eller uten
   aluminiumskledning

 

TIL TOPPEN

Lian Trevarefabrikk AS