Vinduer til prosjektmarkedet

 

Lian har i over 100 år produsert vinduer og vindusdører av tre.

Helt fra 70-tallet har vi solgt våre produkter direkte til

prosjektmarkedet over hele landet.

 

På grunn av økt fokus på vedlikehold leveres alle våre

produkter i dag med kjerneved, og mesteparten med

utvendig aluminiumskledning.

LianBRANNSTOPP

Lian på markedet med etterspurt produkt. Lian BRANNSTOPP gir deg luftemulighet, samtidig som man ivaretar kravet til brannsikring.

 • Serviceansvarlig Asbjørn Skogseth har allerede fått gode tilbakemeldinger på

  de nye brosjyrene.

 • Lian med ECOproduct

  vurderingsrapporter

  Lian med ECOproduct vurderingsrapporter

  Vi har fått utarbeidet ECOproduct vurderingsrapporter på våre produkter, og kan dermed dokumentere at produktene er meget miljøvennlige.
  ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).
  Det gis en miljøvurdering av byggevaren innen miljøområdene inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil. I tillegg vises gjennomsnittsverdien i form av symbolene grønt, hvitt og rødt innen de ulike miljøområdene. På denne måten kan man

  på en enkel måte se om byggevaren er god, gjennomsnittlig eller dårlig.
  Det benyttes anerkjente, internasjonale metoder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til at det tas hensyn til særnorske myndighetskrav.
  Miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR som klassifiserer hele bygg, refererer til ECOproduct som en metode for å dokumentere valg av miljøvennlige produkter.

 • Norges Vel

  30 års medalje ved

  Lian Trevarefabrikk AS

  Lian hadde i helga den store glede av å få overbringe hele 3 stk Norges Vel medaljer for lang og tro tjeneste (30 år) ved Lian Trevarefabrikk AS.

   

  Vi er umåtelig stolte over å ha personer i bedriften som har vært her så lenge, og det er kombinasjonen av de med lang fartstid og god kompetanse sammen med påfyll av nye ressurser som gir oss muligheter til god utvikling også i fremtiden.

  På bildet (fra venstre): Leif Martin Tevasvold, Rune Solvang og Jan Terje Jørgensen

 • Lian-vindu med integrert

  motor, gir effektiv

  fasadestyrt ventilasjon

  På skoler er det ofte behov for hybrid-ventilasjon i klasserom. Dette for å spare utgifter på bruk av kjøleanlegg.

   

  Vinduene kan åpne seg

   automatisk, og kan styres av

  temperatur, værstasjon eller

  manuelt.

  HENT bygger Torstvedt skole i Larvik.

  Her leverer Lian vinduer med motorstyring, koblet til byggets SD-anlegg.

   

 • Leveranser til element-

  og modulprodusenter i

  inn- og utland

  I forbindelse med at norske entreprenører  og byggherrer i større grad benytter elementer og moduler på sine prosjekter, leverer Lian produktene direkte til disse. Bilde viser ved  Støren treindustri

Lian Trevarefabrikk AS