Lian Vinduer

Våre produkter leveres med kjerneved i ytre lameller, ferdig overflatebehandlet iht NCS-fargekodesystem.
Alle våre produkter tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet, energi og miljø.

Værbestandige vinduer
Aluminiumskledning utvendig leveres ferdig lakkert i RAL-farge eller eloksert.

Lian Systemvindu
Alle funksjoner med én vrider

 

Vinduets funksjon
Lian Systemvindu er et toveissvingende innadslående vindu.
Det åpner seg innover i rommet enten det åpnes i bunnhengslet
luftestilling eller sidehengslet vaskestilling.

Beslag
Vinduet betjenes med en vrider som standard.
Beslaget er justerbart i alle retninger, slik at ramme kan etterjusteres.
Vinduet kan også leveres kun bunnhengslet eller kun sidehengslet.

Forboring
Forboret med 14/6 mm som standard, men kan også leveres med 14 mm for Adjufix-hylser. Fabrikkmonterte Adjufix-hylser kan avtales.

Notspor
Våre produkter leveres med 10mm notspor som standard, 13mm kan leveres, men må da spesielt beskrives av kunde.

Glass
Glass leveres etter kundens ønske med hensyn til sikkerhet isolasjonsverdier, sol-/varme reduserende, lydkrav og brannkrav.
Se egen fane for Lian Lydvindu og Lian Brannvindu.
FG-godkjent metode for glassmontering.

• Toveissvingende
• Innadslående
• Kun en vrider
• Justerbare beslag
• Beslag skjult i falsen
• Solid beslag, rammevekt inntil 130 kg
• Laminert tre, ytre lameller i kjerneved
• 10 mm eller 13 mm notspor for utforing/gipssmyg
• Forboring for festeskruer
• Kan tilfredsstille U-verdikrav til Passivhus.
• Lyddemping, se egen fane
• Brannklassifisering, klassifisert EI30.
• CE-merket
• NDVK godkjent
• Med eller uten aluminiumskledning

Lian Fastvindu

Vinduets funksjon 
Lian Fastvindu. Kan leveres som hjørnevindu med limt glasshjørne, eller med hjørnestolpe.

Forboring 
Forboret med 14/6 mm som standard, men kan også leveres med 14 mm for Adjufix-hylser.  Fabrikkmonterte Adjufix-hylser kan avtales.

Notspor 
Våre produkter leveres med 10mm notspor som standard. 13mm kan leveres, men må da spesielt beskrives av kunde.

Glass 
Glass leveres etter kundens ønske med hensyn til sikkerhet, isolasjonsverdier, sol-/varme reduserende, lydkrav og brannkrav.
Se egen fane for Lian Lydvindu og Lian Brannvindu.
FG-godkjent metode for glassmontering.

• Fast innlistet glass
• Kan leveres som hjørnevindu med limt glasshjørne eller med hjørnestolpe
• Laminert tre, ytre lameller i kjerneved
• 10 mm eller 13 mm notspor for utforing/gipssmyg
• Forboring for festeskruer
• Kan tilfredsstille U-verdikrav til Passivhus.
• Lyddemping, se egen fane
• Brannklassifisering, klassifisert EI30 og EI60
• CE-merket
• NDVK godkjent
• Med eller uten aluminiumskledning

Lian Brannprodukter

Sertifisering 
Våre brannprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon og sertifisering foreligger fra SINTEF.

Brannklasser 
Lian Systemvindu EI30
Lian Fastvindu EI30 og EI60
Lian Brannstopp EI30 og EI60
Lian Innvendig glassfelt EI30 og EI60

• Lian Systemvindu klassifisert EI30
• Lian Toppsving klassifisertEI30
• Lian Fastvindu klassifisert EI30 og EI60
• Lian Innvendig glassfelt klassifisert EI30 og EI60
• Lian Brannstopp klassifisert EI30 og EI60
• CE-merket og PS-merket
• NDVK godkjent
• Med eller uten aluminiumskledning

Lian Brannstopp

Funksjon 
Lian Brannstopp gir deg luftemulighet, samtidig som man ivaretar kravet til brannsikring.
I tillegg har produktet lyddemping 45 dB.
Lian Brannstopp er spesielt godt egnet til bruk i vegg mellom boenhet og svalgang, hvor det er krav til brannskjerming av rømningsvei på svalgang.

Sertifisering 
Våre brannprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon og sertifisering foreligger fra SINTEF.

Brannklasser 
Lian Brannstopp EI30 og EI60.

• Lian Brannstopp klassifisert EI30 og EI60
• Lyddemping 45 dB
• PS-merket
• NDVK godkjent
• Med eller uten aluminiumskledning

Lian Brannstopp 105mm

BIM Lian Brannstopp 105mm.rfa

Lian Lydvindu

Sertifisering 
Våre lydprodukter er testet hos godkjent testinstitusjon  iht. gjeldene standarder.
Vi har et bredt spekter av lydklasser både med 2- og 3-lags glass.

Lydklasser 
Fra 28 dB Rw+Ctr til 42dB Rw+Ctr (trafikkstøyreduksjon).
Høyere lydklasser kan oppnås, men da med doble vinduskonstruksjoner.

• Lyddemping fra 28 dB Rw+Ctr til 42dB Rw+Ctr.
• CE-merket
• NDVK godkjent
• Med eller uten aluminiumskledning