Lian tar bærekraftsansvar som Miljøfyrtårn

 

Det å bli godkjent som Miljøfyrtårn betyr at vi på Lian har fokus på god miljøledelse og at vi hele tiden forsøker å forbedre oss. Det innebærer at vi jobber både med mennesker og kultur, i tillegg til systemer og prosedyrer.

Fra Lian ble sertifisert første gang for 3 år siden har vi arbeidet kontinuerlig med miljøledelse og forbedringer.

 «Vi har faste prosedyrer og rutiner som sikrer at vi ivaretar krav til miljøsertifisering, vi dokumenterer at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt» forteller innkjøpssjef og miljøfyrtårnansvarlig hos Lian, Helen B. Romundset.

Miljøfyrtårn er tema internt, på lik linje med HMS og kvalitet, og Lian blir målt på sine miljøprestasjoner, blandt annet klimagassutslipp, gjennom årlige miljøkartlegginger.

Det er stort fokus på miljø både hos våre kunder og i samfunnet, og Lian har høye ambisjoner og arbeider kontinuerlig med bevisstgjøring og nye miljømål.

 

Gevinster både for oss og kundene

Ved å være et Miljøfyrtårn og arbeide målrettet med bærekraft, skaper vi økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant våre ansatte og kunder. Fokus på miljøledelse er med å bidra til lønnsom drift, for eksempel ved å redusere avfallsmengder, energiforbruk, optimalisere transport- og logistikkfunksjoner og redusere reisevirksomhet.

For våre kunder og samarbeidspartnere, vil sertifiseringen sikre at Lian har et godkjent miljøledelsessystem. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og kan benyttes som dokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det viktigste for oss på Lian er at dere som kunder stoler på at vi tar miljøansvar, og at vi gjør det enkelt for dere å imøtekomme miljøkrav på deres prosjekt. Slik kan vi sammen bidra til en grønn omstilling!

For Lian sine produkter foreligger det EPD’er og ECOproduct-vurderinger. Produktene er også godkjent for bruk i Svanemerkede bygninger.