“Den grønne diamanten” viser vei i utviklingen av bærekraftige bygg

Med tilnavnet Den grønne diamanten er Powerhouse Telemark et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg. Det stod klart i 2020 og vil i løpet av sin levetid ha tilført sine omgivelser et overskudd av grønn energi. Dette har krevd sitt både av arkitekt, entreprenør og leverandører.  

 

Bygget som allerede er blitt et landemerke i Porsgrunn, har havnet på CNN’s kåring over de mest spennende byggene åpnet i 2020. Byggherre R8 Property håper at Powerhouse med sin positive effekt på miljøet kan være en inspirasjon for byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt.  


Med svært grønne ambisjoner ble kravene til de involverte i prosjektet tilsvarende høye. “Her har vi satt opp et veldig fremtidsrettet miljøbygg”, forteller Simen Skramstad, anleggsleder i Skanska. “Et powerhouse skal produsere mer energi i løpet av hele driftsfasen til bygget enn det som er blitt brukt på å bygge det. Inkludert materialer, oppførelse av bygget, vedlikehold i løpet av byggets levetid samt nedriving. Det lages et komplett energiregnskap fra A til Å, og da må både innkjøp, byggemetode og tekniske løsninger vurderes nøye”. 

Anleggsleder i Skanska, Simen Skramstad

Opp fra erfaringsbanken 

Skanska valgte Lian som leverandør på bakgrunn av pris og god erfaring med vindusprodusenten fra tidligere prosjekter. “Vi sjekker alltid ut leverandører i vår erfaringsbank, og Lian kom godt ut med tanke på pris og kvalitet” forklarer Skramstad.  

Utover pris og kvalitet, satte Skramstad og teamet pris på Lian som rådgiver i prosjektet: “Lians rådgivere kom helt fra tilbudsfasen med løsninger og råd både for å få prisen ned, og for å oppfylle de ulike krav til vinduer som var stilt i prosjektet”. Skramstad utdyper videre: “Vi ble også glade for at det kom folk fra Lian ut på prosjektet og gjorde montasjeveiledning med oss, noe som lettet montasjejobben”. 

Håndtere motstridende interesser 

Dagslysfaktor på 2,0% i TEK17 legger føringer for hvor store vindusarealer et nybygg må ha, og hvilke muligheter en har for å dempe solvarme som slipper inn. I Powerhouse Telemark var det dessuten krav om å produsere fornybar energi, så solceller skulle dekke en hel fasade. Dette påvirket derfor beregningen av dagslys.  

Noe som også spilte inn i beregningene, var krav til lyddemping i de fleste av vinduene. Denne type vinduer har tykkere glass og veier mer, så slik det opprinnelig var tenkt ville man for enkelte vindustyper overstige maksvekt på åpningsrammer på Lian systemvinduer.  

Lians rådgivere fikk komme med sine innspill tidlig i prosessen, og løsningen ble at arkitekten endret utformingen på noen av vindustypene der det ble for tungt.

 

Lian Vinduer Powerhouse Telemark

Ny standard for byggingen av morgendagens bygg 


Med sine 8313 kvadratmeter fordelt på 11 etasjer, 290 vinduer fra Lian og Norges mest energieffektive solcellepanel, har Powerhouse Telemark oppnådd nest høyeste BREEAM NOR nivå (Excellent). 

Å få til et slikt ambisiøst prosjekt i en liten norsk by, viser at det ikke lenger finnes unnskyldninger for å ikke bygge bærekraftig, er byggherre R8 Property og arkitekt Snøhetta enige om. 

Og i følge byggherren kommer nå presset om miljøvennlige bygg også fra leietakerne: “Våre leietakere er bevisste og stiller helt andre krav i dag enn for bare få år siden. At vi tar ansvar gir oss definitivt en konkurransefordel i markedet” forteller Thorvsland til Norsk Byggebransje. 

 

Ta kontakt med oss på Lian for rådgivning til ditt prosjekt: firmapost@lian.no

 

Sted Porsgrunn
Type bygg Kontorbygg
Areal 8313 m2 BTA
Miljøklassifisering BREEAM NOR Excellent
Eier og byggherre R8 Property
Arkitekt Snøhetta
Totalentreprenør Skanska Norge
Produkter

160 systemvindu

130 fastvindu

Type glass Sol og lyd

 

Lian Vinduer AS Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra, Telefon: 72 45 02 22 E-post: firmapost@lian.no E-post faktura: faktura@lian.no

Personvernerklæring: Personvernerklæring Lian   –   DOVISTA  –   Dovista Whistleblower