Bilde av Ydalir skole

Svanemerket sikrer en bærekraftig skole

Midt i Norge, sør for Trondheim, ligger Melhus kommune. En kommune med et tydelig miljøengasjement. Da de nylig planla byggingen av en ny barneskole, siktet de seg inn på (og oppnådde) miljøsertifiseringen Svanemerket, kun det tredje av sitt slag i Norge. De har dermed sikret et energieffektivt bygg av høy kvalitet hvor miljøhensyn er tatt gjennom hele byggeprosessen.

– For oss er bærekraft og miljø viktig i alt vi gjør. Det sier seg selv at vi prioriterer dette når vi skal bygge en ny barneskole som skal glede lokalsamfunnet i flere tiår.

Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører

Krav til råvarer og ferdig produkt

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og stiller miljøkrav både til råvarene som brukes og til det ferdige produktet.

Alle materialer skal være miljødokumentert, og de skal kunne gjenbrukes. Videre må de vise seg å beskytte det biologiske mangfoldet.

Bygget skal være enkelt å vedlikeholde, og ved hjelp av materialoversikter og loggbøker skal det være enkelt å erstatte materialer i fremtiden.

Svanemerket stiller svært strenge krav til hvilke stoffer materialene kan inneholde, noe som sikrer et bygg med sunt klima. «For oss som leverandør betyr denne merkingen at det er av betydning at alle våre produkter oppfyller eller overgår kravene, og at vi har all riktig dokumentasjon klar for entreprenøren», sier Sigrunn Duaas, rådgiver i Lian Vinduer.

Energieffektivt

Lian Vinduer har levert totalt 350 vinduer til bygget på 7.700 kvadratmeter. Noe som i betydelig grad bidro til Svanemerkets krav til energieffektivitet og god isolasjon. Samlet gir dette lavere klimabelastning og sparer kommunen for driftskostnader.

Svanemerket stiller også krav som sikrer svært gode dagslysforhold, og svært god ventilasjon.

I tillegg til Svanemerket er skolen bygget for å være energieffektiv og har status som lavenergihus etter norsk standard NS 3701. Et tiltak for å oppnå dette, er monteringen av 700 m2 solceller på taket, som vil produsere ca. 92.400 kWh/år.

Ta kontakt med oss på Lian for en prat om vinduer til ditt prosjek: firmapost@lian.no. 

Sted Melhus
Type bygg Skole 
Areal 7700 m2
Miljøklassifisering Svanemerket
Eier og byggherre Melhus kommune
Arkitekt Vis-a-vis Arkitekter 
Totalentreprenør HENT as
Produkter

350 vinduer 

Glass Energiglass, sikkerhetsglass, brannglass og lydglass.