Pionér for grønne skolebygg 

 

Kåret til årets skolebygg i 2021 og trukket frem av BBC for sine klimavennlige løsninger – Torvbråten skole betegnes som et pionérprosjekt for fremtidige skolebygg og er det andre svanemerkede skolebygget i landet.  

Utover å være bygget i massivtre med passivhusstandard, har energibruk og klimagassutslipp stått i fokus i alle steg og valg som er tatt. For eksempel er taket dekket av både solceller og vannfordrøyning, og energi hentes fra 22 geo-brønner.   

 

Svanemerking toneangivende  

Det var tidlig klart at Svanemerket var målet for bygningen, i tråd med Asker kommunes målrettet arbeid med å redusere miljøbelastning og klimautslipp fra byggeprosjekter. Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet under hele prosessen – fra råvare til ferdig hus, ifølge Miljømerking.

Som leverandør innebærer det flere ufravikelige krav til materialene som brukes, og for vinduenes del skal de være laget av gode materialer og isolere godt. Det må være fravær av nanopartikler på glasset, en ser på resirkuleringsgraden på aluminium som er brukt og det stilles krav til trevirket vinduet er produsert med. Det må komme fra sertifisert skogbruk og ikke tilsettes kjemiske stoffer som er farlig for mennesker og natur.  

For entreprenør Veidekke var det viktig at leverandørenes produkter tilfredsstilte disse kriteriene og at de selv tok hånd om dokumentasjonskravene inn mot Husproduktportalen hos Miljømerking. “Vi har bare lovord å si om Lian og oppfølgingen derfra” forteller Kristoffer Gjestemoen, prosjekteringsleder Veidekke. “Vi fikk den hjelpen vi trengte, og Lian tok ansvaret det halvåret det tok å få de nødvendige papirene på plass”.   

 

Foto: Hundven-Clements Photography

Strengere dagslyskrav 

En annen effekt av Svanemerkingen, er de strenge kravene til dagslys – en gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF) på 2,5 % mot 2 % i TEK-17. I et slikt tilfelle må vinduenes størrelse og vinduets lystransmisjon optimaliseres i planleggingen av bygget. “Dette innebar en del frem og tilbake med produktansvarlig hos Lian for å verifisere de korrekte tallene. Vi kunne ikke ha noe som dempet lysinnslippet, slik som soldemping i glasset, så løsningen ble utvendig solskjerming” forklarer Gjestemoen. 

De ekstra store vinduene gir godt dagslys, men også nærhet til naturlandskapet rundt. Sammen med utstrakt bruk av eksponert massivtre, gir dette lune og behagelige læringsarealer konstaterer sivilarkitekt Emil Gran Andersson hos LINK 

 

Oppføring i massivtre krever rask levering 

Bygging i massivtre gir lavere CO2-utslipp sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder, og er samtidig en raskere og mer effektiv måte å bygge på. “Massivtrebygg kommer fort opp når en er i gang, så leveransetid på de øvrige materialene ble viktig for oss i dette prosjektet” forteller Gjestemoen. “Utover leveransetid hadde vi noen krav til pakking og merking som Lian håndterte på en god måte”.    


Miljøvennlig bygg på bærekraftig budsjett 

At det skal koste mer å bygge miljøvennlig, virker å være misoppfatning blant flere. Men ifølge Tormod Lien hos Svanemerket trenger det ikke nødvendigvis å koste mye mer å produsere en svanemerket bolig. En er derimot nødt til å jobbe på en annen måte, det er andre krav til dokumentasjon og kanskje må en bytte både materialer og leverandører. 

Prosjektansvarlig for Torvbråten skole, Alf Kaare Stokker i Asker kommune, kan bekrefte dette. “Vi har sammenlignet prosjekter internt i kommunen. Sammenligningen viser at dette skolebygget har samme gjennomsnittspris som skoler bygd etter TEK17-krav” forteller han til bygg.no 

Også Gjestemoen i Veidekke har samme erfaring: “Jeg merket at folk tror det blir dyrere å bygge på denne måten, så her må vi bevise at det kan bygges miljøvennlig innenfor et bærekraftig budsjett” forklarer prosjekteringslederen. 

  

Ta kontakt med oss på Lian for en prat om vinduer til ditt prosjek: firmapost@lian.no. 

Sted Asker
Type bygg Skole
Areal 6717 m2 BTA. Huser 470 elever og 46 fast ansatte
Miljøklassifisering Svanemerket
Eier og byggherre Asker kommune
Arkitekt LINK Arkitektur
Totalentreprenør Veidekke Entreprenører
Produkter

46 fastvindu

29 systemvindu

6 vindusdører

Glass Lyd, brann og sikkerhet

Lian Vinduer AS
Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra, Telefon: 72 45 02 22

E-post: firmapost@lian.no E-post faktura: faktura@lian.no

Personvernerklæring:
Personvernerklæring Lian   –   DOVISTA  –   Dovista Whistleblower